โรงเรียนบ้านห้วยไร่ นำโดยนายอุดม ยศเมา ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ได้จัดกิจกรรมพิธ...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านแม่แสม นำโดยนายอำนาจ เรือนมะกอก ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แสม ได้จัดกิจกรรม...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านม่วงโตน จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่14 มิ.ย.2561...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระ...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย นำโดยนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ผู้อำนวนการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นอนุบา...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...

นายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ในฐานะประธานศูนย์เคือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เป็นประธานในการจัดการประช...
Update :14 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียด...