นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งร่วมเดินรงณรงค์ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง กับ อบต.เวียงกานต์ ,เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง และอำ...
Update :22 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...

ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าประชุมสัมมนาส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อ...
Update :21 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...

อย.ติดตามและประเมินโครงการ บวร.ร.บ้านห้วยแพ่ง ดำเนินการโดยหมู่บ้านบ้านห้วยแพ่ง ,วัดบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง และ...
Update :21 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...

คณะติดตามเกษตรปลอดสารพิษของโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง จาก มสธ.ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ...
Update :21 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...

นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในการเปิดโครงกายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของน...
Update :19 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...

พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง ...
Update :18 มกราคม 2562
ดูรายละเอียด...