วันเสาร์ที่13 มกราคม 2561 คุณครูได้พานักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโตนไปรับทุนการศึกษาเป็นของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ จากธ.ก.ส...
Update :13 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

ผอ.สุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใหญ่ใจดี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน...
Update :12 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

นายนิคม พรหมอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดนมีคณะครู บ...
Update :15 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถในทางท...
Update :12 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

นายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรีย...
Update :8 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านป่าคา ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน สพปลำพูน เขต2 ที่เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทุกประเภทประจำปีงบประ...
Update :11 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...