นายสมบูรณ์​ ติ๊บเตปิ​น​ ผู้อำนวยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา​ 48 (บ้านทุ่งโป่ง)​พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน​ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประ...
Update :16 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านโฮ่งสีลาภรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561...
Update :16 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ วัดป่าขันติ...
Update :13 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา...
Update :15 มกราคม 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ รับการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน...
Update :2 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...

รองฯชาลี ตังเยาว์ เยี่ยมสนามจัดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีล...
Update :7 มีนาคม 2561
ดูรายละเอียด...